سفره شرقی
سفره شرقی
مرزداران خیابان اطاعتی جنوبی کوچه نسترن پلاک ۴۷
دیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۵
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۲۰۸,۰۰۰ تومان
۲۴۶,۰۰۰ تومان
۲۱۷,۰۰۰ تومان
۲۱۷,۰۰۰ تومان
۳۰۴,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱
۶۳,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۵
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۶,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۷
۴,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97