سفره شرقی
سفره شرقیفروشگاه بسته است
مرزداران خیابان اطاعتی جنوبی کوچه نسترن پلاک ۴۷
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۳
۷۴,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۱۵۹,۰۰۰تومان
۱۲۴,۰۰۰تومان
۱۶۹,۰۰۰تومان
۱۳۴,۰۰۰تومان
۸۴,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۳۹,۰۰۰تومان
۱۸۷,۰۰۰تومان
۲۲۲,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۱۰۶,۰۰۰تومان
۹۹,۰۰۰تومان
۹۹,۰۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
۷۹,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
۶۶,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۷۱,۰۰۰تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۶
۵۴,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۱۵,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۲
۳,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۷
۱,۵۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۰,۵۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e