کیو کباب
کیو کبابفروشگاه باز است
میدان شیخ بهائی کوچه دانشگاه الزهرا پلاک ۳
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۶
۵۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۹۳,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۱۴۰,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۷۸,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۹
۵۸,۰۰۰تومان
۶۴,۰۰۰تومان
۴۴,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۷۸,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
کته کبابتعداد محصولات : ۱۶
۶۳,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۶۴,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۹۸,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۸
۲۰,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۱۲,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۳,۵۰۰تومان
۳,۵۰۰تومان
۳,۵۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۲,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است