۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران پرشین
رستوران پرشین
خیابان شهید غلامرضایی(زمزم) پلاک ۳۵
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۱
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۶
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۴
۶۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۲۶
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۵
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۴۳,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۳۱
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۸
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9b4c45d