۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران پرشین
رستوران پرشین
خیابان شهید غلامرضایی(زمزم) پلاک ۳۵
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۱
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۶۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۶
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۳
۹۳,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۲
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۲۶
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۵
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۶۳,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۳۱
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۱۸
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb