۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران تورین
رستوران تورین
بلوار فرحزادی ۱۸ متری مطهری پ۷۴
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۵
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۲
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۸
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۱
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۳
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۵,۵۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb