۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران تورین
رستوران تورین
بلوار فرحزادی ۱۸ متری مطهری پ۷۴
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۴
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۴
۴۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۸
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۱
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۰
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۵,۵۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569