۰۲۱-۵۸۷۵۳
خانه کباب ملل
خانه کباب ملل
مرزداران بین اریافر و سرسبز پلاک ۸۲
جدیددیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۳
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۶
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۳
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb