خانه کباب ملل
خانه کباب ملل
مرزداران بین اریافر و سرسبز پلاک ۸۲
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۴
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۶
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۳
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97