خانه کباب ملل
خانه کباب مللفروشگاه بسته است
مرزداران بین اریافر و سرسبز پلاک ۸۲
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۱۸,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۴
۱۶۵,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۴۲,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۷,۱۰۰تومان
۱۲,۵۰۰تومان
۳,۵۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۳
۳,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e