مستر دیزی (ستارخان)
مستر دیزی (ستارخان)
ستارخان خیابان خسروشمالی ضلع شرقی خیابان سازمان آب زیر پل یادگار امام نبش کوچه احمدی پلاک۱
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای محلیتعداد محصولات : ۵
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۵۰۰ تومان
۳۸,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
دیزیتعداد محصولات : ۱۰
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۴
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۸,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۲
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97