کبابی ارغوان
کبابی ارغوان
جلال آل احمد شرق به غرب بعد از پل آزمایش پلاک ۱۹۷
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۸
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۷
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97