فست فود راکت
فست فود راکت
خیابان درکه نبش کوچه حسینیه پلاک۲۳
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۲
۹۶,۵۰۰ تومان
۹۴,۵۰۰ تومان
۹۴,۵۰۰ تومان
۹۲,۵۰۰ تومان
۸۹,۵۰۰ تومان
۸۶,۵۰۰ تومان
۸۶,۵۰۰ تومان
۸۷,۵۰۰ تومان
۸۶,۵۰۰ تومان
۶۵,۵۰۰ تومان
۶۸,۵۰۰ تومان
۷۲,۵۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۹
۶۹,۵۰۰ تومان
۶۹,۵۰۰ تومان
۶۸,۵۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۵۶,۵۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۵۴,۵۰۰ تومان
۴۸,۵۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۱۲
۵۲,۵۰۰ تومان
۵۵,۵۰۰ تومان
۵۸,۵۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۶۲,۵۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان
۷۸,۵۰۰ تومان
۸۱,۵۰۰ تومان
۸۱,۵۰۰ تومان
۸۳,۵۰۰ تومان
۷۵,۵۰۰ تومان
۸۲,۵۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۳۹,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۳
۳۶,۵۰۰ تومان
۶۹,۵۰۰ تومان
۴۵,۵۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۶
۲۹,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۶,۵۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۵۹,۵۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۹
۵,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97