۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ آرا
کترینگ آرا
سعادت آباد میدان بهرود خیابان عابدی بین خیابان ۳۶ و۳۸ پلاک ۱۷
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۵۵۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۳۱,۱۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۹
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۷۵۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۷,۷۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۳۴
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶۶,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۷۵۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
۱۸۶,۰۰۰ تومان
۱۷۶,۷۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۷۵۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴۷,۲۵۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۷,۷۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۱,۷۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۵۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۲۵۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۵۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۸۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۸۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۴۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۶۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۴,۵۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۱۶,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb