۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ آرا
کترینگ آرا
سعادت آباد میدان بهرود خیابان عابدی بین خیابان ۳۶ و۳۸ پلاک ۱۷
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۱۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۲
۳۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۳۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴۷,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۲۴۷,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۵۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۷,۷۵۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۵۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۵۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۷۵۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۱,۲۵۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۵
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴۷,۲۵۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۷,۷۵۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۷۵۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۷۵۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۷۵۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۳,۲۵۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۳۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb