۰۲۱-۵۸۷۵۳
کافه 66
کافه 66
شهرک غرب فاز ۳خیابان حسن سیف مجتمع کامپیوتر شهرک غرب روی بالکن کافه ۶۶
دیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چای و قهوه و دمنوشتعداد محصولات : ۱۶
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۲۳
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۵
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۷
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
سالادتعداد محصولات : ۵
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
صبحانهتعداد محصولات : ۱۰
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
شربت و عرقیجاتتعداد محصولات : ۶
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9b4c45d