۰۲۱-۵۸۷۵۳
کندو کباب
کندو کباب
چهارراه سرو خیابان پاکنژاد نبش ۱۸ متری مطهری
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۶
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۶۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۲۳
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۱۰
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۴۵,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۳
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۶
۸,۱۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569