۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ گیاهی غذای خوب
کترینگ گیاهی غذای خوب
انتهای اشرفی اصفهانی شهرک نفت کوچه ۹ خیابان ۱۲ بهمن پلاک ۱۱
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲۲
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۵
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۴
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb