کبابی و آش وحلیم اول گلپایگانی
کبابی و آش وحلیم اول گلپایگانیفروشگاه باز است
فلکه اول تهرانپارس پایین تر از فلکه اول پ۲۰
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۲۸,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۲
۶۰,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۳
۲۲,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۱۰۰,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰تومان
آش و حلیمتعداد محصولات : ۲
۴۵,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
سرویستعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e