کبابی نارنج
کبابی نارنجفروشگاه بسته است
خیابان قصرالدشت تقاطع طوس پلاک ۷۰۷
دیدگاه (۵۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴
۲۱,۰۰۰تومان
۲۱۰,۰۰۰تومان
۱۹۳,۰۰۰تومان
۱۸۲,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۴
۵۱,۰۰۰تومان
۱۰۹,۰۰۰تومان
۱۱۹,۰۰۰تومان
۱۰۹,۰۰۰تومان
۱۲۱,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۶۶,۰۰۰تومان
۷۲,۰۰۰تومان
۱۰۵,۰۰۰تومان
۶۶,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
۱۲۱,۰۰۰تومان
۶۴,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۵
۴,۵۰۰تومان
۳۵,۵۰۰تومان
۴۴,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۲۱,۵۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۷
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۱۲,۰۰۰تومان
۲,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
سرویستعداد محصولات : ۶
۵,۰۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۱۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۱,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است