خانه برگر ملل
خانه برگر ملل
مرزداران بین اریافر و سرسبز پلاک ۸۲/۱
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۰
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۳
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۹
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۴
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97