کبابی شیشک
کبابی شیشک
مرزداران خیابان ایثار پلاک۱۶/۲
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۷۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۴
۲۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۴
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۱
۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97