۰۲۱-۵۸۷۵۳
مزه کباب سعادت آباد
مزه کباب سعادت آباد
بلوار دریا پلاک ۸۱
دیدگاه (۲۸)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۸
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۷
۶۴,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۱
۳۰,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۵
۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb