۰۲۱-۵۸۷۵۳
مزه کباب سعادت آباد
مزه کباب سعادت آباد
بلوار دریا پلاک ۸۱
دیدگاه (۳۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۷
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۷
۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۷
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
غذای محلیتعداد محصولات : ۱
۵۰,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۳۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb