۰۲۱-۵۸۷۵۳
قنادی تبریزی
قنادی تبریزی
خیابان پیروزی خیابان پورمند پارک گلنما خیابان تاجری پلاک ۲۱۱
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
شیرینیتعداد محصولات : ۲۲
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آجیلتعداد محصولات : ۲۰
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خشکبارتعداد محصولات : ۲
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
باقلواتعداد محصولات : ۲
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
بستنیتعداد محصولات : ۴
۵۸,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
کیکتعداد محصولات : ۴
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
شکلاتتعداد محصولات : ۴
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
سایرتعداد محصولات : ۴
۱۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9b4c45d