۰۲۱-۵۸۷۵۳
قنادی تبریزی
قنادی تبریزی
خیابان پیروزی خیابان پورمند پارک گلنما خیابان تاجری پلاک ۲۱۱
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
شیرینیتعداد محصولات : ۲۲
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
آجیلتعداد محصولات : ۲۱
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
خشکبارتعداد محصولات : ۲
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
باقلواتعداد محصولات : ۲
۶۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
بستنیتعداد محصولات : ۴
۵۸,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
کیکتعداد محصولات : ۴
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
شکلاتتعداد محصولات : ۴
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سایرتعداد محصولات : ۴
۱۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb