۰۲۱-۵۸۷۵۳
کره کبابی خروس
کره کبابی خروس
شهرک غرب بلوار دریا خیابان مطهری جنوبی پلاک ۱۹
دیدگاه (۱۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۹
۴۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۱
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۳۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۶
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۴,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۱
۶,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۲
۲,۰۰۰ تومان
۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb