فست فود آرام
فست فود آرام
میدان ولیعصر ضلع شمالی غربی پ ۲۴
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۶
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۸
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۳
۳۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کباب ترکیتعداد محصولات : ۱۲
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۴
۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۹,۹۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97