۰۲۱-۵۸۷۵۳
جگرفکتوری
جگرفکتوری
فرحزادی نبش خ بهار جگرفکتوری
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۲
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۷
۲۲,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb