جگرفکتوری
جگرفکتوریفروشگاه باز است
فرحزادی نبش خ بهار جگرفکتوری
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۳
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۱۲۰,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۴,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۲۶,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۷
۱۸,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۸,۰۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e