کترینگ وحید کباب چی
کترینگ وحید کباب چیفروشگاه باز است
تجریش دربند گلاب دره میدان امام زاده قاسم سمت چپ کوچه قادری نرسیده به ملکی بنبست سمت چپ پلاک۲۹
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۱۱۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۷
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۹۵,۰۰۰تومان
۱۰۵,۰۰۰تومان
۱۲۰,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۹
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۱۰۵,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
دیزیتعداد محصولات : ۱
۵۵,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۴
۳۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۷
۷,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۲,۵۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۱۱,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e