رستوران کباب باشی
رستوران کباب باشی
جنت آباد بلوار لاله شرقی پلاک ۱۲۶
دیدگاه (۱۸)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳۲
۲۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۲
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۲
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
دسرتعداد محصولات : ۲
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۲
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۵
۳,۵۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97