۰۲۱-۵۸۷۵۳
فست فود بام
فست فود بام
سعادت آباد میدان بهرود خیابان عابدی ورودی علوم پزشکی
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۳
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۸
۴۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۷۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۱
۱۴,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۶
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۶۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb