پیتزا بولکی
پیتزا بولکی
ستارخان روبروی برق آلستوم خیابان صحرایی پاساژ آپادانا درب شرقی ۵۰/۳۰۹
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۷
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۰
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۶۸,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۱
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97