۰۲۱-۵۸۷۵۳
پیتزا بولکی
پیتزا بولکی
ستارخان روبروی برق آلستوم خیابان صحرایی پاساژ آپادانا درب شرقی ۵۰/۳۰۹
جدیددیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۷
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۰
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۸۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۱
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb