۰۲۱-۵۸۷۵۳
پیتزا بولکی
پیتزا بولکی
ستارخان روبروی برق آلستوم خیابان صحرایی پاساژ آپادانا درب شرقی ۵۰/۳۰۹
جدیددیدگاه (۶)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۱
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۰
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۷
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb