۰۲۱-۵۸۷۵۳
کافه بنیتا
کافه بنیتا
شهرک غرب خ برادران کریمی رامشه بن بست مهرداد پلاک ۱۱۷
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چای و قهوه و دمنوشتعداد محصولات : ۱۸
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۲۳
۷۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۲
۷۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۴۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
سالادتعداد محصولات : ۱
۷۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۳۲
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb