کافه بنیتا
کافه بنیتا
شهرک غرب خ برادران کریمی رامشه بن بست مهرداد پلاک ۱۱۷
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چای و قهوه و دمنوشتعداد محصولات : ۱۷
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
آبمیوه و نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۳۲
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
همبرگرتعداد محصولات : ۱۸
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۲
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۳۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سالادتعداد محصولات : ۱
۵۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97