۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران مستر باربیکیو
رستوران مستر باربیکیو
بلوار دادمان خیابان درختی نبش پنجم
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
خوراکتعداد محصولات : ۲۴
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۸,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569