۰۲۱-۵۸۷۵۳
بامیکا لانژ
بامیکا لانژ
بزرگراه ستاری خیابان هجرت خیابان پیامبر مجتمع تجاری کوروش ط۷ فودکورت
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۵
۱۱۳,۰۰۰ تومان
۱۱۱,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۸
۱۳۱,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۱۲۷,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۷۳,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۱
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۴
۹۳,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۳
۳۳,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569