۰۲۱-۵۸۷۵۳
بامیکا لانژ
بامیکا لانژ
بزرگراه ستاری خیابان هجرت خیابان پیامبر مجتمع تجاری کوروش ط۷ فودکورت
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۴
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۸
۱۴۱,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۹۱,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۴۱,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۹۱,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۸۳,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۱
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۴
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۱
۳۳,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb