بامیکا لانژ
بامیکا لانژفروشگاه باز است
بزرگراه ستاری خیابان هجرت خیابان پیامبر مجتمع تجاری کوروش ط۷ فودکورت
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۵
۸۱,۰۰۰تومان
۷۹,۰۰۰تومان
۹۳,۰۰۰تومان
۹۹,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۵
۷۱,۰۰۰تومان
۹۱,۰۰۰تومان
۸۲,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۸۹,۰۰۰تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۸
۱۰۵,۰۰۰تومان
۷۱,۰۰۰تومان
۱۰۵,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۱۰۶,۰۰۰تومان
۱۴۱,۰۰۰تومان
۸۹,۰۰۰تومان
۱۰۹,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۱۷۱,۰۰۰تومان
۹۹,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۹۱,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
۱۰۳,۰۰۰تومان
۶۷,۰۰۰تومان
۱۰۵,۰۰۰تومان
۶۷,۰۰۰تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۵۵,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۶۱,۰۰۰تومان
۹۸,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۸
۸۵,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۲۳,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۳۹,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۹,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۲۴,۰۰۰تومان
۹,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۶,۵۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۲,۰۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۸,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e