۰۲۱-۵۸۷۵۳
بامیکا لانژ
بامیکا لانژ
بزرگراه ستاری خیابان هجرت خیابان پیامبر مجتمع تجاری کوروش ط۷ فودکورت
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۴
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۴
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱۱
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۳
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۱۳,۴۵۰ تومان
۱۳,۴۵۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۳,۴۵۰ تومان
پاستاتعداد محصولات : ۱۸
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۲۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۳,۰۰۰ تومان
۱۸۳,۰۰۰ تومان
۱۲۹,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۳,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۱۲۱,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb