بریانکده دوآتیشه
بریانکده دوآتیشه
خیابان دولت بین دیباجی و اختیاریه پلاک ۱۲۰
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۴
۵۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۷
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۳
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۵
۷۹,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۰
۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲۱
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97