۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ چاباب
کترینگ چاباب
بلوار پاکنژاد خیابان مطهری بوستان ۶پ۶۷
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷۶,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۰۴,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۴۳۰,۰۰۰ تومان
۳۴۴,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۵
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۲۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۴۶,۰۰۰ تومان
۱۳۱,۴۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۷۷,۶۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۳۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۸۱,۶۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۳,۶۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۲۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۴۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۵,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb