۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ چاباب
کترینگ چاباب
بلوار پاکنژاد خیابان مطهری بوستان ۶پ۶۷
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱
۶۴,۰۰۰ تومان
۵۷,۶۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۴۰۰ تومان
۵۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۴۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۸۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۱۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰۱,۷۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۳,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۵۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۱۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۱۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۷۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۶۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵۶,۵۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۵
۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۴۰۰ تومان
۱۶۳,۰۰۰ تومان
۱۴۶,۷۰۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
۹۶,۳۰۰ تومان
۱۶۶,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۴۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۵۹,۴۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۶۱,۲۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۷۹,۲۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۳۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۸۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۸۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۷,۷۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۷۴,۷۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۲
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۲۵,۰۰۰ تومان
۲۲,۵۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569