کترینگ مروارید
کترینگ مروارید
مجیدیه شمالی ۱۶متری دوم خیابان خانعلی پلاک ۱۶۱
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۹
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۲
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۳۲,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۳
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۶
۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97