کترینگ کوک
کترینگ کوک
اختیاریه جنوبی پلاک ۱۶۴
دیدگاه (۱۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۳
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۴۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۱
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97