۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ کوک
کترینگ کوک
اختیاریه جنوبی پلاک ۱۶۴
دیدگاه (۱۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۲۳۱,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۱
۱۵,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۸۶,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۳
۲۱۴,۰۰۰ تومان
۱۸۷,۰۰۰ تومان
۱۳۷,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۷۱,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۲۳۱,۰۰۰ تومان
۲۰۳,۰۰۰ تومان
۱۵۴,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۱۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb