۰۲۱-۵۸۷۵۳
کترینگ کوک
کترینگ کوک
اختیاریه جنوبی پلاک ۱۶۴
دیدگاه (۱۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۳
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۳
۱۹۸,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
۸۲,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۳
۱۸۶,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۱
۶۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۱۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۱
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb