۰۲۱-۵۸۷۵۳
پیتزا تنوری و سنگی ونیز
پیتزا تنوری و سنگی ونیز
خیابان سهروردی پلاک ۲۰
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۳۷
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۱۱۶,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۵۸,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۱
۹۰,۰۰۰ تومان
کباب ترکیتعداد محصولات : ۳
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱
۱۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۹
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۶,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb