۰۲۱-۵۸۷۵۳
پیتزا تنوری و سنگی ونیز
پیتزا تنوری و سنگی ونیز
خیابان سهروردی پلاک ۲۰
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۳۶
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان
۹۷,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۹۳,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۹۳,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۹
۶۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۱
۱۷,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۸,۵۰۰ تومان
کباب ترکیتعداد محصولات : ۳
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb