۰۲۱-۵۸۷۵۳
کنتاکی برگر
کنتاکی برگر
خیابان شریعتی بالاتر از ۳راه طالقانی پلاک ۲۳۱
جدیددیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۲۲
۶۷,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۵۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۴,۹۹۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۸۰,۹۱۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۴۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۵
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
کنتاکیتعداد محصولات : ۸
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۳
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۲
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۶
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb