۰۲۱-۵۸۷۵۳
کنتاکی برگر
کنتاکی برگر
خیابان شریعتی بالاتر از ۳راه طالقانی پلاک ۲۳۱
جدیددیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۲۲
۸۷,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۶
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۴۰,۰۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۱۶,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۸
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۶۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۳
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
کنتاکیتعداد محصولات : ۱۲
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۵۷,۲۵۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۸,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۲
۸۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
پیتزا آمریکاییتعداد محصولات : ۱
۴۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb