کنتاکی برگر
کنتاکی برگرفروشگاه باز است
خیابان شریعتی بالاتر از ۳راه طالقانی پلاک ۲۳۱
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۲۳
۵۵,۰۰۰تومان
۶۹,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۸۴,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
۸۱,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۴۱,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۴۱,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۴۱,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۷۵,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۲۲,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۳۹,۰۰۰تومان
۳۹,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۷
۲۵,۰۰۰تومان
۳۱,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۲۹,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۹,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۲۴,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۱
۲۵,۰۰۰تومان
کنتاکیتعداد محصولات : ۹
۹۶,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۶۴,۰۰۰تومان
۹۲,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۲
۵۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۶
۲۸,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
پرسیتعداد محصولات : ۲
۳۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
کباب ترکیتعداد محصولات : ۲
۸۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۶
۱۶,۰۰۰تومان
۲۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۲
۱۲,۰۰۰تومان
۴,۵۰۰تومان
۷,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۱۲,۵۰۰تومان
۱۳,۵۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۳,۵۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e