۰۲۱-۵۸۷۵۳
ویژه یک اژدر زاپاتا
ویژه یک اژدر زاپاتا
سعادت آباد بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزادی پلاک ۲۷۴
جدیددیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۶
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۲,۳۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۵۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۴۶,۸۰۰ تومان
مرغتعداد محصولات : ۲
۳۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۱
۱۰,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۶
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۱
۱۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۸
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۵۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۷۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۵۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۷۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۶۰۰ تومان
۸۷,۰۰۰ تومان
۷۸,۳۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۷۷,۴۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۷۵,۶۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۱۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۷۴,۰۰۰ تومان
۶۶,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۳,۰۰۰ تومان
۵۶,۷۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۶۲,۱۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۹,۳۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۵۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۸
۵,۵۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۴,۵۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb