رستوران رندی
رستوران رندیفروشگاه باز است
جلفا بلوار مجتبایی کوچه دیانا پلاک ۸
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۵
۷۲,۰۰۰تومان
۷۱,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۸۲,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۰
۱۳۰,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۵۷,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۴,۰۰۰تومان
۶۲,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۱۰
۵۳,۰۰۰تومان
۷۴,۰۰۰تومان
۴۷,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۴۷,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۷۷,۰۰۰تومان
۹۰,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۱۴
۱۱,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۱۵,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۳
۸,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۶,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e