تهیه غذای حاج مصطفی
تهیه غذای حاج مصطفی
پونک میدان عدل ابتدای عدل جنوبی ابتدای خیابان خوش طینت پلاک ۹۱
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۲
۵۷,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۱
۵۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱۱
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۷۷,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۶
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱
۶,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۹
۸,۱۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
سرویستعداد محصولات : ۳
۱,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97