۰۲۱-۵۸۷۵۳
ساندویچ نیک شعبه مرکزی
ساندویچ نیک شعبه مرکزی
پاسداران روبروی گلستان سوم پلاک۳۳۶
جدیددیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
برگرتعداد محصولات : ۴
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۲
۷,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۱
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۳,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb