ساندویچ نیک شعبه مرکزی
ساندویچ نیک شعبه مرکزی
پاسداران روبروی گلستان سوم پلاک۳۳۶
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۱
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۶,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۲
۷,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97