۰۲۱-۵۸۷۵۳
ساندویچ نیک شعبه مرکزی
ساندویچ نیک شعبه مرکزی
پاسداران روبروی گلستان سوم پلاک۳۳۶
جدیددیدگاه (۴)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۰
۴۹,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۲
۷,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۴
۷۵,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۶
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb