۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران تهران بین
رستوران تهران بین
خیابان سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش کوچه ۱۷برج عرفانطبقه۹
جدیددیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پاستاتعداد محصولات : ۴
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
استیکتعداد محصولات : ۱
۲۸۰,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۱۰
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۸
۹۸,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۳
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۳
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۹
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۲۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
9c3e569