۰۲۱-۵۸۷۵۳
رستوران تهران بین
رستوران تهران بین
خیابان سرو غربی خیابان ریاضی بخشایش کوچه ۱۷برج عرفانطبقه۹
جدیددیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پاستاتعداد محصولات : ۲
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
استیکتعداد محصولات : ۱
۳۷۵,۰۰۰ تومان
پیتزاتعداد محصولات : ۹
۱۶۲,۰۰۰ تومان
۲۱۵,۰۰۰ تومان
۲۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸۸,۰۰۰ تومان
۱۸۷,۰۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان
۲۲۲,۰۰۰ تومان
۱۶۸,۰۰۰ تومان
۱۵۶,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۸
۱۴۲,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
۱۷۸,۰۰۰ تومان
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۲
۱۸۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۳
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۸
۱۶۵,۰۰۰ تومان
۱۶۹,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb