۰۲۱-۵۸۷۵۳
دیزی بار (مزه بازار طهران پاریس)
دیزی بار (مزه بازار طهران پاریس)
سعادت آباد نبش حق طلب طبقه سوم
جدیددیدگاه (۱)
۱۰,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای محلیتعداد محصولات : ۹
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۲۲۹,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ تومان
۱۵۵,۴۰۰ تومان
منو اقتصادیتعداد محصولات : ۷
۱,۶۶۶,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۶,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۲,۰۱۶,۰۰۰ تومان
۲۵۷,۶۰۰ تومان
۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۲۳۵,۰۰۰ تومان
سیراب شیردان سفالیتعداد محصولات : ۱۶
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
دیزی سنگیتعداد محصولات : ۹
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۲۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ تومان
سیراب شیردان سفالی (پرس)تعداد محصولات : ۱۳
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
دیزی سفالیتعداد محصولات : ۷
۱۸۴,۰۰۰ تومان
۲۰۹,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۰۰۰ تومان
۱۶۳,۹۹۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
دیزی سنتیتعداد محصولات : ۳
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۱۶۴,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱
۲۰,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
نانتعداد محصولات : ۲
۵,۵۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
دیزی محلی طعم دارتعداد محصولات : ۱
۱۷۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
a9f916b
;