دیزی بار مزه بازار(تهران پاریس)
دیزی بار مزه بازار(تهران پاریس)
سعادت آباد نبش حق طلب طبقه سوم
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۴۸
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۲۳۴,۰۰۰ تومان
۱,۴۲۴,۰۰۰ تومان
۱,۹۸۴,۰۰۰ تومان
۲۵۹,۰۰۰ تومان
۲۲۹,۰۰۰ تومان
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۹,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۹۴,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱۸۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۱۲۴,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۶
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱
۱۲,۰۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۲
۲,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97