فست فود فرشاد
فست فود فرشاد
خیابان ستارخان خیابان بهبودی روبروی جانبو پلاک ۲۰۶
دیدگاه (۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۰
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۳,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۱۷
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۲
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۱۱
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۱
۴۴,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۸
۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97