فست فود داوین
فست فود داوینفروشگاه بسته است
بلوار ابوذر بالاتر از پل پنجم روبروی مسجد جامع ابوذر
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۲۶
۴۸,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۶۱,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۵,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۹۶,۰۰۰تومان
۱۰۶,۰۰۰تومان
۹۶,۰۰۰تومان
۱۰۶,۰۰۰تومان
۱۰۶,۰۰۰تومان
۱۲۲,۰۰۰تومان
۱۳۶,۰۰۰تومان
۱۳۶,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۱۱۰,۰۰۰تومان
۱۰۶,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
ساندویچتعداد محصولات : ۲۰
۴۲,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
۵۶,۰۰۰تومان
۶۰,۰۰۰تومان
۶۸,۰۰۰تومان
۸۸,۰۰۰تومان
پاستاتعداد محصولات : ۷
۴۵,۰۰۰تومان
۴۷,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۵۳,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
برگرتعداد محصولات : ۱۰
۳۸,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۴۸,۰۰۰تومان
۵۸,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۵۷,۰۰۰تومان
۱۱۲,۰۰۰تومان
سوخاریتعداد محصولات : ۳
۵۰,۰۰۰تومان
۷۰,۰۰۰تومان
۵۷,۰۰۰تومان
غذای دریاییتعداد محصولات : ۳
۷۳,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
۷۳,۰۰۰تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۱۱
۱۲,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۲
۲۰,۰۰۰تومان
۲۴,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e