رستوران مرغ ذغالی لبنانی طاووق
رستوران مرغ ذغالی لبنانی طاووق
کارگرشمالی نرسیده به خیابان فاطمی روبوری پارک لاله پلاک ۱۲۴۲
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۵
۹۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۴
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۲
۳,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
پیش غذاتعداد محصولات : ۱۳
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۱۱
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۹,۶۰۰ تومان
۹,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
اضافاتتعداد محصولات : ۴
۳,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97