۰۲۱-۵۸۷۵۳
کاسه کباب اردبیل
کاسه کباب اردبیل
پونک بلوار عدل شمالی جنب ورودی برج نگین
دیدگاه (۱۲)
۱۰,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۷
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱
۸۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۱
۹۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۷۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۱
۷۵,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
a9f916b
;