شاندیز بزرگ
شاندیز بزرگ
پونک بلوار عدل خیابان فرزانه شرقی کوچه ابولفضل پلاک۴
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
چلو کبابتعداد محصولات : ۱۰
۶۷,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۱
۵۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۱
۵۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۶۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۷
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97