۰۲۱-۵۸۷۵۳
 فست فود دور دور
فست فود دور دور
سعادت آباد چها راه سرو ضلع جنوب شرقی بهار یکم
دیدگاه (۱۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۱۸
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۳
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۳۱
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۲
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۵
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb