باربیک
باربیکفروشگاه باز است
سعادت آباد، میدان کاج، بین ۵ و ۷، پلاک ۱۲۰
دیدگاه (۲)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۱۹
۱۷۰,۰۰۰تومان
۱۵۹,۰۰۰تومان
۱۶۱,۰۰۰تومان
۱۲۵,۰۰۰تومان
۴۱,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۴۹,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۳۹,۰۰۰تومان
۵۶,۰۰۰تومان
۵۹,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۷۹,۰۰۰تومان
۶۵,۰۰۰تومان
۵۲,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
غذای فرنگیتعداد محصولات : ۲۰
۱۲۵,۰۰۰تومان
۱۴۰,۰۰۰تومان
۱۶۷,۰۰۰تومان
۴۱,۰۰۰تومان
۴۳,۰۰۰تومان
۴۴,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۴۶,۰۰۰تومان
۳۸,۰۰۰تومان
۳۳,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۲۸,۰۰۰تومان
۳۱,۰۰۰تومان
۲۷,۰۰۰تومان
۳۲,۰۰۰تومان
۳۶,۰۰۰تومان
۶۳,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۲۵,۰۰۰تومان
۱۳,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۱۷,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱
۳,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e