۰۲۱-۵۸۷۵۳
فست فود بولکی اکسپرس
فست فود بولکی اکسپرس
سعادت آباد خیابان سرو غربی خیابان بخشایش فست فود بولکی اکسپرس
جدیددیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیش غذا و سالادتعداد محصولات : ۳
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۸
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۷
۸,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
ساندویچ گرمتعداد محصولات : ۲۲
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ سردتعداد محصولات : ۶
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۱
۶۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb