تهیه غذای شریفی
تهیه غذای شریفیفروشگاه بسته است
ستارخان خیابان سازمان آب درب پشتی مسجد شهدا
دیدگاه (۱)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
خوراکتعداد محصولات : ۸
۳۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۶
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
۲۵,۰۰۰تومان
چلوتعداد محصولات : ۲۱
۵۵,۰۰۰تومان
۸۵,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۳۰,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۳۵,۰۰۰تومان
۴۰,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۳۷,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۴۲,۰۰۰تومان
۴۵,۰۰۰تومان
۵۰,۰۰۰تومان
۸۰,۰۰۰تومان
سالاد و پیش غذا و چاشنیتعداد محصولات : ۵
۵,۰۰۰تومان
۳,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
۵,۰۰۰تومان
۱۰,۰۰۰تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۴
۴,۵۰۰تومان
۱۲,۵۰۰تومان
۴,۰۰۰تومان
۱۲,۰۰۰تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
cc0d88e