تهیه غذای شریفی
تهیه غذای شریفی
ستارخان خیابان سازمان آب درب پشتی مسجد شهدا
دیدگاه (۳)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۶
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۶۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۶
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۳۰,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۵,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۴
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97