۰۲۱-۵۸۷۵۳
تهیه غذای شریفی
تهیه غذای شریفی
ستارخان خیابان سازمان آب درب پشتی مسجد شهدا
جدیددیدگاه (۷)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
غذای اصلیتعداد محصولات : ۸
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۶
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۸۰,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۴
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb