۰۲۱-۵۸۷۵۳
تهیه غذای شریفی
تهیه غذای شریفی
ستارخان خیابان سازمان آب درب پشتی مسجد شهدا
دیدگاه (۱۰)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
سالاد و پیش غذاتعداد محصولات : ۵
۸,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
غذای اصلیتعداد محصولات : ۷
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
نوشیدنی سردتعداد محصولات : ۴
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
منوی هفتگی تعداد محصولات : ۶
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
خوراکتعداد محصولات : ۸
۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
چلو کبابتعداد محصولات : ۸
۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
چلوتعداد محصولات : ۱
۹۵,۰۰۰ تومان
خورشتتعداد محصولات : ۳
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
931afeb