فست فود پاریز
فست فود پاریز
خیابان مطهری نبش خیابان سلیمان خاطر پلاک ۱۲۷
دیدگاه (۵)
۷,۰۰۰ تومانمیانگین هزینه ارسال
پیتزاتعداد محصولات : ۷
۵۴,۰۰۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ساندویچ ویژهتعداد محصولات : ۲۴
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۷,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
برگرتعداد محصولات : ۷
۴۱,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
پرسیتعداد محصولات : ۳
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
پیش غذا و سالاد و چاشنیتعداد محصولات : ۷
۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
۹,۵۰۰ تومان
نوشیدنیتعداد محصولات : ۱۴
۷,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان
۸,۱۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۳۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
۹,۸۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۰
سبد خرید
سبد خرید شما خالی است
5554d97